SH ARC-PCIu-K

SH ARC-PCIu-K

479,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-PCIu-R

SH ARC-PCIu-R

499,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-USB-K

SH ARC-USB-K

489,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-USB-K-LP

SH ARC-USB-K-LP

489,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-USB-R

SH ARC-USB-R

539,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-ISA-KR

SH ARC-ISA-KR

419,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-PC104

SH ARC-PC104

229,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-PCI104

SH ARC-PCI104

399,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-ISA-K

SH ARC-ISA-K

389,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-66

SH ARC-66

639,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-USB-LWLST

SH ARC-USB-LWLST

639,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-USB-LWLSM

SH ARC-USB-LWLSM

719,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-USB-LWLSMA

SH ARC-USB-LWLSMA

739,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-USB-LWLTOS

SH ARC-USB-LWLTOS

749,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-USB-RS485AC-RJ45

SH ARC-USB-RS485AC-RJ45

639,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-USB-TWP

SH ARC-USB-TWP

639,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-USB-RS485AC-BNC

SH ARC-USB-RS485AC-BNC

639,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-PCIe-K

SH ARC-PCIe-K

499,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-PCIe-TWP

SH ARC-PCIe-TWP

619,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

SH ARC-MiniPCIe-M

SH ARC-MiniPCIe-M

999,00 EUR

exkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten